Login Вход
Suggest
Забравена парола
y Не използвайте тази функция, когато влизате от обществен компютър.
Basket
Suggest
Кошницата е празна.
Suggest
Добавено
Menu Menu Close
y
*** Лятна ПРОМОЦИЯ, БЕЗПЛАТЕН транспорт ***
Скъпи клиенти, когато през месец август поръчате директно от нашия онлайн магазин комплект

> панели+инвертори

> или конструкция+инвертори
транспортът до Вашия обект в България ще Ви струва 0 лв.
Възползвайте се от горещата оферта, защото никога повече няма да е по-изгодно от сега!

Носим отговорност

За преглед

Нашият ангажимент

През 2017 г. фирма BayWa r.e. си постави за цел да постигне въглеродна неутралност в дейността си от 2018 г. Постигнахме целта си, като компенсирахме всички свои оперативни емисии на въглероден двуокис в края на 2018 г. 

Но това беше само началото. През 2020 г. стартирахме своите „Рамки за устойчиво развитие 2025“, чиято цел е разширяване на досегашния ни ангажимент за устойчиво развитие от 100% компенсиране на емисиите на водороден двуокис към нулеви емисии на въглероден двуокис. 

„Рамките за устойчиво развитие 2025“ поставят акцент върху поемането на инициативата от страна на служителите и проекти в областта на устойчивото развитие, които подкрепят обществени, икономически и екологични цели.

Декларация относно устойчивото развитие – Матиас Тафт, Председател на Управителния съвет на BayWa r.e.

Нашите рамки за устойчиво развитие 

Нашите „Рамки за устойчиво развитие 2025“ са вдъхновени от Целите за устойчиво развитие (ЦУР) (Sustainable development goals – SDGs), изготвени от Общото събрание на ООН. Сред тези цели на ООН избрахме десет приоритетни, които ще ни помогнат да насочим вътрешните усилия на нашата фирма по отношение на устойчивото развитие, като се стремим към реализиране на по-широките цели на ООН. 

Нашите избрани приоритетни ЦУР (Цели за устойчиво развитие)

Нулева емисия на въглероден двуокис 

Даваме си сметка, че устойчивото развитие е холистично начинание и че имаме да извървим още много път до истинската отговорност. Нашата цел е нулева емисия на въглероден двуокис и ангажиране с широк набор аспекти на устойчивото развитие по отношение на обществото, икономиката и околната среда. 

След като избрахме целите, организирахме работни групи, ръководени от служители от целия свят. Към приоритетните цели, които директно допринасят за реализацията на нашите принципи за устойчиво развитие, спадат: популяризиране на разнообразието, равенството и интеграцията, подкрепа на устойчивото развитие в нашите вериги за доставки и повишаване на одобрението на проекти, свързани с възобновяема енергия. Нашите работни групи вече работят върху постигането на тези цели.

Поредна инициатива е серията ни от лекции, посветени на устойчивостта. Този вътрешен цикъл от събития възникна, за да осигури на нашите служители възможността да изслушат и да разговарят с водещи учени, активисти и влиятелни личности на тема различните аспекти на устойчивото развитие. Наш пръв лектор беше проф. Рекс, водач на експедицията MOSAiC в Арктика, който сподели с нас първите резултати от експедицията и своя горещ призив към незабавно действие по отношение на климатичните промени.   

В следващите години ще продължим да изграждаме и да развиваме своя подход към устойчиво развитие. Пътешествието, на което се отправяме, няма край, то представлява по-скоро начин на мислене и действие, който непрестанно ще еволюира и ще помага в определянето на нашата дейност.

Радваме се на интереса на своите служители към съвместното създаване на промени. Ако имате въпроси, мнения или искате да научите повече за това как работим за постигането на тези цели, свържете се с нас.  

Ние сме част от групата BayWa 

...и от нейния ангажимент за устойчиво развитие

Общата климатична стратегия на групата е внедрена от BayWa през 2019 година и начертава амбициозни ангажименти и цели.

Климатичната стратегия на BayWa се ръководи от Парижкото споразумение относно изменението на климата. Основа за нашата работа е специалният доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) „Затопляне с 1,5°C“, в който се призовава за предприемане на незабавни действия с цел смекчаване на климатичните промени, секвестиране на емисиите на въглероден двуокис и насочване на бъдещето на Земята в по-добра посока. 

В рамките на своя ангажимент да работи с ясни и измерими цели за устойчиво развитие групата BayWa се присъедини към RE100. RE100 е група от корпорации, които са публично ангажирани да използват 100% възобновяема енергия през следващите десетилетия.

През втората година от участието си фирма BayWa AG получи оценка „B“ съгласно Проекта за разкриване на въглеродна информация (CDP), което ни поставя над средното ниво за Европа и за нашия сектор.

През 2020 година фирма BayWa бе призната от ООН и Bloomberg за един от „50 лидери на устойчивото развитие и климата“. Публикувания за тази цел филм показва начина, по който BayWa, като традиционен конгломерат, извежда напред земеделието, енергетиката и производството на строителни материали чрез устойчиви иновации. 

Нашите постижения в областта на целите на климатичната стратегия

Със своя бизнес модел и опит в сектора на възобновяемата енергия ние в BayWa r.e. се стремим към устойчиво развитие и допринасяме за реализирането на общите цели на групата BayWa AG.

От 2018 година всички емисии от нашите заводи, автомобилният ни парк и командировките ни са 100% компенсирани по отношение на емисиите на въглероден двуокис. BayWa r.e. реализира целта на групата BayWa AG да генерира допълнителна мощност от възобновяема енергия. В периода 2017 – 2020 г. изградихме проекти за възобновяеми източници на енергия и доставихме слънчеви панели с обща мощност 5 GW.

Редуцирането на емисиите на парникови газове е за нас най-голям приоритет. Затова редовно се идентифицират възможности за редуциране на емисии и непрестанно се изпълняват проекти за редуциране. От 2020 година фирма BayWa r.e. се снабдява 100% със зелена електроенергия, а енергийната ефективност е вписана в нашите „Рамки за устойчиво развитие 2025“.

Климатична стратегия на BayWa AG

Нашият отпечатък  

Като част от групата BayWa от 2015 година чрез годишния доклад за устойчиво развитие на BayWa AG разкриваме своите данни, свързани с устойчивото развитие, като например консумацията на енергия и други емисии на CO2. Докладът за устойчиво развитие на BayWa е изготвен в съответствие със стандартите на световно признатата глобална инициатива за отчитане (ГИО) и подлежи на външен независим одит.

Отчетност

До момента докладваме всички директни емисии от нашите заводи, обекти и автомобилни паркове (обхват 1), косвените емисии, като консумация на електроенергия, отопление и охлаждане (обхват 2), както и нашите емисии от пътувания (обхват 3.6). Понастоящем разширяваме обхвата на своята отчетност с още категории в обхват 3.

Редуциране

На базата на събраните данни идентифицираме областите, в които можем активно да редуцираме своя водороден отпечатък, и определяме конкретни действия, имащи за цел увеличаване на енергийната ефективност и в резултат на това намаляване на емисиите. Мерките, който вече са в процес на внедряване, обхващат използване на светодиоди в офисите и складовете, преминаване към 100% екологични доставки на електроенергия през 2020 година и плавно преминаване към електрически автомобилен парк.

Компенсиране

Като фирма, оперираща на глобално равнище, понастоящем нямаме възможност да осъществяваме дейността си изцяло без производство на емисии на водороден двуокис. Затова всички останали емисии от нашите заводи, автомобилни паркове и командировки на всички наши служители се компенсират, така че нашето въздействие върху околната среда да бъде още по-малко. От 2018 година BayWa r.e. компенсира 100% своите емисии на парникови газове.

Принципът на компенсирането се основава на идеята, че това къде е емитиран или избегнат CO2, няма ключово значение за климата. Затова емисии, произведени на едно място, могат да бъдат спестени на друго отдалечено място, където проектите за редуциране на емисиите на въглероден двуокис са изпълними и предлагат обществени и екологични ползи за района. 

При избора на външни проекти за компенсиране се съсредоточаваме върху висококачествени сертификати за редукция на емисии, произлизащи от различни типове проекти и различни доставчици. По-долу сме представили няколко от последните ни проекти.

Освен скорошната ни подкрепа за външни проекти за компенсиране възнамеряваме в най-скоро бъдеще да развиваме собствени проекти за компенсиране на емисии на въглероден двуокис на BayWa r.e.

Лесото: домашни соларни системи

В селските райони на Лесото повечето домакинства не са свързани с обществената електроразпределителна мрежа. За да осветяват своите домове, хората разчитат на свещи и парафинови лампи, които при горене емитират вреден за климата CO2 и въглероден окис. Голям риск за здравето на семействата представлява по-специално използването на парафинови лампи в затворени помещения. Затова този проект на atmosfair осигурява на домакинствата достъп до соларни лампи и соларни системи. Понастоящем работят вече няколкостотин соларни системи – atmosfair планира да снабди с такива над 30 000 домакинства с Лесото. Прочетете повече

Copyright: atmosfair

Камбоджа: опазване на горите

Горските райони на Кардамоновите планини са едни от последните недокоснати дъждовни гори в Югоизточна Азия и представляват съществена част от горещата точка на биоразнообразието на Индо-Бирма. С помощта на най-добрите световни практики в областта на опазването на горите и развитието на общността проектът REDD+ за Южен Кардамон предотвратява емисията на над 3 000 000 тона въглероден двуокис годишно и предпазва 497 000 хектара тропически гори в югозападната част на Камбоджа. Тази област е глобално важна за работата на екосистемата, опазването на дивата природа и източниците за изхранване на общността. Също така изпълнява и функцията на най-важен за региона вододел, регулатор на климата и абсорбатор на въглероден двуокис. Прочетете повече.

Камбоджа: опазване на горите
Съдържание

    Контакт 

    Ако имате въпроси относно нашата стратегия за устойчиво развитие, свържете се с нас на следния имейл [email protected]

    Y
    Директен контакт