Login Вход
Suggest
Забравена парола
y Не използвайте тази функция, когато влизате от обществен компютър.
Basket
Suggest
Кошницата е празна.
Suggest
Добавено
Menu Menu Close
y
*** Лятна ПРОМОЦИЯ, БЕЗПЛАТЕН транспорт ***
Скъпи клиенти, когато през месец август поръчате директно от нашия онлайн магазин комплект

> панели+инвертори

> или конструкция+инвертори
транспортът до Вашия обект в България ще Ви струва 0 лв.
Възползвайте се от горещата оферта, защото никога повече няма да е по-изгодно от сега!

Защита на данните

Забележка: Тук ще намерите информацията относно защитата на личните данни на BayWa r.e. AG, фирмата, която е издател и оператор на настоящата страница. Ако се интересувате от информация относно защитата на личните данни на дружествата на BayWa r.e., изберете от падащия списък. 

Съдържание

1.  Кой отговаря за обработването на данните и към кого можете да се обръщате?
2.  Какви данни се обработват и от какви източници произлизат?
3.  За каква цел и на какво правно основание се осъществява обработването на данни?
4.  Обработване на лични данни за рекламни цели
5.  Обработване на информация относно платежоспособността
6.  Кой получава моите данни?
7.  Колко дълго се съхраняват моите данни?
8.  Обработване на данни на кандидати
9.  Комуникация с помощта на имейл
10. Какви данни се събират при посещение на тази интернет страница?
11. Изпращат ли се лични данни към държави извън Европейския съюз?
12. Какви права имам във връзка с личните си данни?
13. Задължен/а ли съм да предоставям данни?    

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Затова фирма BayWa r.e. AG и нейните дъщерни дружества (наричани заедно по-нататък за краткост „BayWa r.e.“) обработват Вашите лични данни (за краткост „данните“) изключително на основание правните разпоредби. В настоящата политиката за поверителност искаме да Ви информираме за обработването на данни в нашето дружество и за претенциите и правата, които имате съгласно общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“). 

1. Кой отговаря за обработването на данните и към кого можете да се обръщате?

Отговорно лице е BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 Мюнхен , имейл: info[at]baywa-re.com, тел: +49 89 383932 0.
Длъжностното лице за защита на данните на фирма BayWa r.e. AG може да бъде намерено на посочения адрес или на имейл [email protected].

2. Какви данни се обработват и от какви източници произлизат?

Обработваме данни, които получаваме от Вас в рамките на посредничество при осъществяването на контакт и в рамките на търговските взаимоотношения. Освен това обработваме данни, получени от кредитни бюра, сдружения за защита на правата на кредиторите, фирми, с които поддържаме дългосрочни търговски взаимоотношения, както и данни, произлизащи от публично достъпни източници (търговски регистри, регистри на сдруженията, имотни регистри, медии).

Към личните данни спадат:
Вашите данни за идентификация/данни за контакт, като:

 • в случай на частни клиенти: име и фамилия, адрес, данни за контакт (напр. имейл адрес, телефонен номер, факс), дата на раждане, данни, свързани с потвърждаване на самоличността (копие на лична карта), банкови данни
 • в случай на фирми или доставчици: наименование на правния представител, фирма, номер в търговския регистър, данъчен номер, регистрационен номер на дружеството, адрес, данни за контакт на лицето за контакт (имейл адрес, телефонен номер, факс), банкови данни                                                               

Освен това обработваме и следните други лични данни:

 • информация относно нашите търговски взаимоотношения, като данни за договорите, данни за поръчките, данни за оборотите, история на клиентите и доставчиците, данни от съвещания, данни относно механични превозни средства,
 • данни на тема Вашия финансов статус (напр. данни относно платежоспособността),
 • данни за реклама и дистрибуция,
 • документални данни (напр. протоколи от консултации), графични данни,
 • информация, свързана с електронна комуникация с BayWa r.e. (напр. IP адрес, данни за вход), 
 • други данни, получени от Вас в рамките на нашите търговски отношения (напр. при разговори с клиенти),
 • данни, които сами генерираме на базата на данните за идентификация/данните за контакт и другите данни, напр. за анализ на нуждите и клиентския потенциал,
 • документиране на Вашето съгласие, напр. за получаване на рекламни бюлетини,
 • графични данни от системите за наблюдение,
 • снимки, направени по време на публични събития.

3. За каква цел и на какво правно основание се осъществява обработването на данни?

Обработваме Вашите данни в съответствие с разпоредбите на общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и федералния закон за защита на личните данни (BDSG 2018) в актуалното му звучене: 

с цел да изпълним задълженията си по договорите и тези, предхождащи сключването на договор (чл. 6, ал. 1 буква б) на ОРЗД):
Обработването на Вашите данни се осъществява с цел продажба и дистрибуция на нашите стоки и услуги, с цел доставка и логистика, с цел управление на доставчици и клиенти и анализ. Данните се обработват предимно в случай на посредничество при осъществяване на контакт и реализиране на договори, напр. в следните случаи:

 •     създаване и поддръжка на профил на клиент или профил на доставчик
 •     доставка на поръчки
 •    водене на карти на клиенти
 •    участие в конкурси 
 •    изпращане на информация, напр. поръчани каталози

с цел да изпълним правните си задълженията (чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД):

Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнението на различни правни задължения, напр. възникващи съгласно търговския кодекс, данъчния кодекс, разпоредбите за борба с изпирането на пари, разпоредбите относно дадени продукти, като например регламента за опасните материали.
с цел да защитим легитимните си интереси (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД):

Въз основа на баланса на интереси може да настъпи обработване на данни, което надхвърля изпълнението на договорите, с цел защита на легитимните интереси – нашите или на трети лица. Обработването на данни с цел защита на легитимни интереси настъпва например в следните случай:

 • консултации и обмяна на данни с кредитни бюра и сдружения за защита на правата на кредиторите с цел установяване на данни относно платежоспособността и водене на обща за концерна база данни относно платежоспособността с цел идентифициране на риска от неизпълнение на вземания от общи клиенти, 
 • реклама или маркетинг, 
 • действия, имащи за цел управление на дейността и развитие на продуктите и услугите,
 • водене на обща за концерна база данни за клиенти с цел подобряване на обслужването на клиенти,
 • действия, имащи за цел защита на обектите на BayWa r.e. от поведение, противоречащо на договора или закона, напр. контрол на достъпа, видеонаблюдение, 
 • в рамките на провеждане на съдебна процедура.

в рамките на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД):

Ако сте изразили съгласие за обработване на Вашите данни, тези данни ще бъдат обработвани съгласно целите, посочени в декларацията за съгласие, и в описания също там обхват. Съгласието, напр. за изпращане на бюлетин, може да бъде оттеглено във всеки един момент с бъдещ ефект. За тази цел трябва да се свържете с нас, като използвате данните от точка 1.  

4. Обработване на лични данни за рекламни цели

Използваме Вашите данни също така, за да Ви информираме за поръчки, продукти или маркетингови акции и препоръки на продукти или услуги, които могат да Ви заинтересуват. 

Във всеки един момент можете да възразите изцяло или частично срещу използването на Вашите лични данни за рекламни цели. Това възражение е безплатно. За тази цел трябва да се свържете с нас, като използвате данните от точка 1.  

Препоръчване на продукти чрез имейл
При спазване на правните изисквания на § 7, ал. 3 на немския закон за борба с нелоялната конкуренция (UWG) фирма BayWa r.e.има право да използва имейл адреса, посочен от Вас при поръчката на продукт или услуга, за да изпраща директна реклама относно собствени подобни стоки или услуги. Ще получавате от нас тези препоръки на продукти, независимо от това дали сте поръчали абонамент за бюлетина.

Ако не искате да получавате от нас препоръки за продукти по имейл, можете във всеки момент да възразите срещу използването на Вашия адрес за тази цел, като няма да понесете разходи за това, различни от тези, свързани с изпращането, съгласно основната тарифа. За тази цел трябва да се свържете с нас, като използвате данните от точка 1.  Също така всеки имейл съдържа линк за отказ. 

Бюлетин
За да изпращаме бюлетина, използваме т.нар. метод double opt-in, което означава, че ще започнем да изпращаме бюлетина по имейл едва когато изрично потвърдите, че искате да активирате услугата бюлетин. След това ще Ви изпратим имейл с уведомление и ще помолим да потвърдите желанието си да получавате нашия бюлетин, като кликнете върху линка, съдържащ се в това съобщение. 

В случай че не искате да получавате от нас бюлетина, можете във всеки момент да възразите, като няма да понесете разходи за това, различни от тези, свързани с изпращането, съгласно основната тарифа. За тази цел е достатъчно да ни изпратите информация в писмена форма, като използвате данните, посочени в точка 1. Също така всеки бюлетин съдържа линк за отказ.

5. Обработване на информация относно платежоспособността

Предоставяне на данни на кредитно бюро SCHUFA
Фирма BayWa r.e. предоставя лични данни, събирани в рамките на сключените с Вас договори, относно подаването на искания, реализиране и приключване на търговските взаимоотношения и данни за поведение в нарушение на договора или измамно поведение на кредитно бюро SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Висбаден. Правното основание за предоставянето на тези данни е чл. 6, ал. 1 буква б) и чл. 6, ал. 1 буква е) от ОРЗД. Предоставянето на данни на основание чл. 6, ал. 1, буква е) на ОРЗД може да настъпи само когато това е необходимо за защита на легитимните интереси на BayWa r.e. или на трети лица и не са засегнати интересите или основните права и свободи на дадено лице, изискващи защита на личните данни. Обмяната на данни с SCHUFA също така е в изпълнение на законовите изисквания относно проверката на платежоспособността на клиентите (§ 505а и 506 на гражданския кодекс). SCHUFA обработва получените данни и ги използва също така за създаване на профили (скоринг), за да предоставя на своите договорни партньори в Европейското икономическо пространство, Швейцария и евентуално други държави извън Европейския съюз (ако за тях има решение на Европейската комисия, потвърждаващо съответното ниво на защита на данните) информация относно оценката на платежоспособността на физическите лица. По-подробна информация относно дейността на фирма SCHUFA може да се намери в информационния бюлетин на SCHUFA съгласно чл. 14 на ОРЗД или в интернет на адрес www.schufa.de/datenschutz.

Предоставяне на данни на други кредитни бюра
Фирма BayWa r.e. използва също така услугите на следните кредитни бюра, за да може да се сдобие с информация относно платежоспособността в случай на възникване на легитимен интерес: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Дармщат, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Виена, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Мюнхен, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Мюнхен, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Бад Рапенау. 

Водене на обща за концерна база данни за платежоспособността
Ако в рамките на правно допустимото се сдобием с информация относно Вашата платежоспособност (напр. чрез кредитно бюро), ние я съхраняваме в система, до която имат достъп дружествата от концерна, занимаващи се с управлението на кредитите на BayWa. Това се прави с цел улесняване на обработването на процесите в случай на общи клиенти и идентифициране на риска от неизпълнение на вземанията. Използването на базата данни относно платежоспособността се налага само когато за дадено дружество от концерна е наличен легитимен интерес.

6. Кой получава моите данни?

Отговаряме за защитата на Вашите данни, като използваме услугите на обработващи лични данни. Всички обработващи лични данни са задължени да третират Вашите данни като поверителни и да ги обработват само в рамките на предоставянето на услугите. Обработващите лични данни получават Вашите данни, ако са им необходими за изпълнение на дадена услуга. Това са например доставчиците на IT услуги, които се грижат за функционалността и безопасността на нашата компютърна система, както и рекламните и издателските агенции, които организират за нас промоционални акции.

Вашите данни се обработват в базите данни на клиенти на BayWa AD и дъщерните дружества, включително BayWa r.e. Посочените бази данни на клиенти служат за повишаване на качеството на данните на клиенти (избягване на дублирането, обозначаване на клиенти, които са сменили адрес/починали са, коригиране на адрес) и позволяват добавяне на данни от публични източници. Тези данни са предоставяни на дружества от концерна BayWa, които имат достъп до базата данни на клиенти на BayWa (участващи дружества), и могат да бъдат използвани за осъществяване на персонализиран директен маркетинг (напр. бюлетин), интернет маркетинг и персонализиране на интернет магазина.

Базата данни на клиенти позволява на участващите дружества, които обслужват едни и същи клиенти, да използват информация за тези клиенти в рамките на цялата организация. Това има за цел предоставяне на клиентите на винаги актуална и съгласувана информация. Това обработване представлява профилиране по смисъла на чл. 4 на ОРЗД. Не се осъществява автоматизирано вземане на решения. Данните на клиентите се съхраняват отделно и са специфични за дадено дружество, като BayWa AG изпълнява спрямо отделните участващи дружества ролята на доставчик на услуги.

На долния адрес можете да намерите преглед на дружествата от концерна BayWa AG: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften.

Ако подаването на оферта/продажбата настъпи с помощта на портал на производител, данните, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани директно в портала на производителя. 

В случай на възникване на правно задължение и в рамките на съдебна процедура получатели на Вашите данни могат да бъдат държавни служби, съдилища и външни одитори.

Освен това получатели на Вашите данни могат да бъдат също така застрахователни институции, банки, кредитни бюра и доставчици на услуги с цел договаряне на условията на договора и изпълнение на договора, а в случай на продажба на проекти – също и инвеститори.

7. Колко дълго се съхраняват моите данни?

Обработваме Вашите данни до момента на приключване на търговските ни взаимоотношения или до изтичане на периодите на валидност на гаранциите, периодите на давност и изискваните от закона периоди за съхраняване (напр. съгласно търговския или данъчния кодекс), както и до момента на приключване на правните спорове, за които тези данни да необходими като доказателство. 

При видеонаблюдението графичните данни по правило се изтриват след 7 дни.

8. Обработване на данни на кандидати

Когато ни изпратите своите документи за кандидатстване чрез портала за трудово посредничество на BayWa r.e., ние съхраняваме Вашите лични данни по безопасен начин, така че да ги предпазим от загуба или злоупотреба. Организацията, отговорна за обработването на Вашите данни, е това дружество от групата на BayWa r.e., към което сте изпратили своята кандидатура в рамките на нашата система за управление на кандидатурите. Данните за контакт на това дружество са посочени в обявата за работа, поместена в портала за трудово посредничество на BayWa r.e.

8.1. Какви данни се обработват и от какви източници произлизат? 

В рамките на процедурата по подбор на служители обработваме по-специално следните категории лични данни:

 •     данни за идентификация (напр. фамилия, дата на раждане, гражданство, адрес)
 •     документи (напр. сертификати, удостоверения, автобиография)
 •     данни за придобито образование (напр. данни за завършени училища (висши учебни заведения), професионални квалификации)
 •     данни за целите на разплащането (напр. банкови данни за извършване на възстановяване на разходите за кандидатстване) 
 •     данни за контакт (напр. имейл, телефонен номер)
 •     данни за протокола, генерирани при използването на информационните системи

В индивидуални случаи обработваните данни могат да обхващат и специални категории лични данни по смисъла на чл. 9, ал. 1 на европейския Общ регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД), като например данни за здравословно състояние, религиозни убеждения или членство в синдикални организации, доколкото тези данни ни бъдат предоставени от Вас в рамките на кандидатурата.

8.2. За каква цел и на какво правно основание се обработват моите данни? 

Обработването на Вашите лични данни се осъществява съгласно разпоредбите на ОРЗД, националните разпоредби в областта на защитата на данни и други приложими национални разпоредби.

Обработването на данните служи за реализиране на процедурата по подбор на служители, за установяване и прекратяване на трудово правоотношение с дружеството от групата BayWa r.e., към което е отправена Вашата кандидатура.

Правно основание за провеждане на процедурата по подбор на служители е чл. 6, ал. 1, изречение 1 на ОРЗД във връзка със съответните национални разпоредби, регулиращи провеждането на преддоговорни процедури, целящи установяване на трудово правоотношение. В Германия в допълнение на чл. 6, ал. 1, изречение 1 на ОРЗД от законодателя е предвидена разпоредбата на § 26 на федералния закон за защита на данните – Обработване на данни за целите на трудовото правоотношение.

Ако на обработване подлежат специални категории лични данни, тогава правно основание е съдържанието на чл. 9, ал. 2, б) на ОРЗД. Ако за позицията, за която кандидатствате, с цел определяне на Вашата пригодност за работа се изисква обработване на данни относно здравословното Ви състояние, тогава правно основание за тази процедура е съдържанието на чл. 9, ал. 2 , з) на ОРЗД във връзка със съответните за този случай национални регулации.

8.3. Как протича процесът на подбор?

Можете да кандидатствате директно за позиция, представляваща предмет на обява за работа, публикувана в нашия портал за трудово посредничество на BayWa r.e., като въведете своите данни във формуляра за кандидатстване за тази позиция. Освен ръчно попълване на формуляра съществува и възможност за прехвърляне във формуляра за кандидатстване на определени данни от Вашия профил на платформата XING или LinkedIn, както и чрез използване на функцията за попълване „CV Parsing“.

Информация за актуалния статус на обработка на Вашата кандидатура ще Ви изпращаме на електронната поща. В рамките на процедурата по кандидатстване можем да Ви попитаме дали сте съгласни евентуално да прехвърлим Вашите документи за кандидатстване към процедура по подбор за друга позиция – в някои случаи и в различно дружество в групата на BayWa r.e. – която отговаря на Вашия профил, и дали можем да ги въведем в нашата база данни с кандидатури.
Ако кандидатствате при нас по собствена инициатива с помощта на портала за трудово посредничество на BayWa r.e., тогава в някои случаи можем да попитаме дали има възможност да прехвърлим Вашите документи за кандидатстване към процедура по подбор за отговаряща на Вашия профил позиция в рамките на групата BayWa r.e. Ако към момента на подаване на кандидатурата никое от предложенията за работа не отговаря на Вашата квалификация или желание, тогава след предварителна консултация с Вас Вашата кандидатура може да бъде въведена в нашата база данни с кандидатури.

Кандидатури, изпращани в хартиена форма или по имейл, ще бъдат отхвърляни с информация за процедурата по кандидатстване чрез нашия портал за трудово посредничество на BayWa r.e. Данните няма да бъдат въвеждани в системата за управление на кандидатури. По тази причина кандидатури в хартиена форма се унищожават незабавно съгласно съдържанието на разпоредбите за защита на личните данни, а кандидатури, изпратени по имейл, веднага се изтриват.

Изключение представлява ситуацията, в която кандидатурата е предоставена в хартиена форма или по имейл поради специални обстоятелства (напр. запознанство по време на изложение). В този случай данните ще бъдат въведени в системата за управление на кандидатури. Описаната по-горе процедура се прилага и при кандидатури от този вид.

8.4. Кой има достъп до моите данни? 

В рамките на дружеството от групата BayWa r.e., към което е адресирана кандидатурата, достъп до Вашите лични данни за посочените по-горе цели получават само съответните лица и отдели, участващи в процедурата по подбор на служители (напр. преки ръководители, отдел „Човешки ресурси“, специализирано подразделение, представителство на служителите). Ако лицата, участващи в процедурата по подбор, са служители в друго дружество от групата BayWa r.e., тогава в някои случаи Вашите данни могат да бъдат предоставяни и на тези лица. 

С цел изпълнение на нашите договорни и законови задължения използваме услуги, предоставяни от доставчици на услуги. С тези доставчици на услуги, доколкото те обработват лични данни по наша поръчка, сме сключили изискваните от разпоредбите за защита на данните договори. За управление на кандидатурите използваме софтуерни решения на rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Хамбург – тази фирма работи за нас като обработващ лични данни в посочения обхват.

8.5. Изпращат ли се лични данни към държави извън Европейския съюз? 

В случай на кандидатура към дружеството в групата BayWa r.e. извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) пренасянето на данни се осъществява на основание чл. 49, ал. 1, т. б) на ОРЗД, доколкото няма други съответни гаранции за защита на данните.
Компютърният център на използваната от нас платформа за кандидатстване на фирма rexx systems GmbH се намира в Германия.

8.6. Колко дълго се съхраняват моите данни? 

Трябва да съхраняваме Вашите данни за период от 6 месеца, за да спазим законовите изисквания за съхранение на кандидатури за работа и да отговорим на въпроси, свързани с Вашата кандидатура и/или нейното отхвърляне. 

6 месеца след приключване на процедурата по подбор, т.е. след като получите нашето одобрение или отказ, Вашите лични данни ще бъдат изтрити. За целите на статистиката се генерират анонимизирани данни за кандидатстване.

След като изразите своето съгласие да включим Вашите данни към нашата база данни с кандидатури, тези данни ще бъдат съхранявани и обработвани в нея за период от 12 месеца. След изтичане на този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

Ако Ви бъде предложена работа в дружество в групата на BayWa r.e. и Вие изрично сте заявили съгласие да включим Вашата кандидатура в свързаната с тази позиция процедура по подбор, тогава Вашите данни ще бъдат предоставени на съответното дружество. В такъв случай спрямо Вашите данни се прилага посоченият в началото 6-месечен период на съхранение на данните, считано от датата на приключване на процедурата по подбор. Ако в хода на процедурата по подбор не се стигне до назначаване или ако не изразите съгласие да бъдете включени в процедурата по подбор, тогава Вашите данни ще бъдат върнати в нашата база данни с кандидатури, доколкото изобщо са изнасяни оттам. И в двата посочени случая Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 12 месеца, считано от датата на първото включване в базата данни с кандидатури, а след неговото изтичане ще бъдат изтрити.

Можете във всеки един момент да оттеглите своето съгласие за съхраняване на Вашите данни в нашата база с кандидатури. В такъв случай се прилага обикновеният 6-месечен период на съхранение. Не е възможно ръчно изтриване на Вашите данни преди изтичане на обикновения период на съхранение.

9. Комуникация с помощта на имейл

Моля, не забравяйте, че изпращането на некриптирани имейли се смята за опасно, тъй като неупълномощени лица могат да се запознаят със съдържанието на съобщението и евентуално да го манипулират. Затова Ви съветваме да не изпращате чувствителни данни по имейл при комуникацията си с нас. Като кандидат можете да се възползвате от нашия портал за кандидати, тъй като там Вашите документи за кандидатстване се изпращат по безопасен начин. Ако обаче се налага да изпратите чувствителни данни по имейл, моля, използвайте криптиране на съдържанието. 

10. Какви данни се събират при посещение на тази интернет страница?

10.1. Обща информация относно използването на бисквитки

BayWa r.e. използва на своята интернет страници т.нар. бисквитки и пиксели (по-нататък наричани „бисквитки“). Това са малки текстови или графични файлове, които браузърът поставя върху крайното устройство (компютър, таблет, смартфон и т.н.) с цел съхраняване на определена информация при отваряне на нашата интернет страница с помощта на това устройство. Бисквитките се приемат от интернет браузъра и служат за идентифициране на Вашето устройство.
Използваме ги, за да можем да направим своите предложения удобни за потребителя. Разпознаваема е само бисквитката, разположена на Вашето крайно устройство. Лични данни се съхраняват само след Вашето изрично съгласие или ако това е абсолютно необходимо за използването на поисканите от Вас услуги. 
Някои бисквитки остават записани на Вашето крайно устройство до момента на тяхното изтриване. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение. Ако не искате това, можете да промените настройките на браузъра си по такъв начин, че да получавате информация за записването на бисквитки и да позволявате това само в отделни случаи. Изключването на бисквитките може да ограничи функционалността на нашата интернет страница.
По-долу ще намерите обяснения относно обхвата и функционалността на бисквитките, използвани от BayWa r.e. на интернет страницата на фирмата:

а. Функционални бисквитки
Функционалните бисквитки се използват за съхраняване на вече въведена информация (напр. наименование на потребителя, избор на език или място, на което се намирате) и за предлагане на потребителя на по-добри и по-персонализирани функции. Този вид бисквитки позволява използването на желаните функции, като например пускане на видеофайлове. Събират се анонимизирани данни, а Вашата активност в други интернет страници не се регистрира.

б. Бисквитки, отнасящи се за предпочитанията 
Бисквитките, отнасящи се за предпочитанията, позволяват на страницата да запомни информация, която променя изгледа или функционирането на страницата, например предпочитан език или регион, в който се намира потребителят. 

в. Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни помагат да събираме информация за начина на използване на нашата интернет страница, като например: брой посетители и източник на движението. Благодарение на тази информация можем да измерваме производителността на нашата интернет страница и да въвеждаме подобрения. Аналитичните бисквитки ни позволяват да научим кое съдържание се разглежда най-често, и кое – най-рядко, дали се появяват съобщения за грешки и по какъв начин потребителят се придвижва по нашата интернет страница. Събираните данни са обобщени и едновременно с това анонимни. Не се прави идентифициране на потребителя. Използваме тези бисквитки само с цел подобряване на производителността на интернет страниците на BayWa r.e. и свързаните с тях потребителски преживявания. Ако сте съгласни със събирането на такива анонимизирани данни относно Вашата активност, можете да забраните това, като изключите бисквитките в браузъра.

г. Маркетингови бисквитки
Маркетинговите бисквитки се използват за показване на реклами, които са особено важни за потребителя и са съгласувани с неговите интереси. Използват се също така за измерване на ефективността на конкретни кампании. Този вид бисквитки разпознават дали интернет страницата е посетена, или не. Тази информация може да бъде предоставяна на трети лица. Бисквитките, които служат за подобряване на достигането до целевата група и за реклама, често са свързани с функционалности на интернет страниците на трети лица.

10.2. Конкретно използвани бисквитки

Конкретните бисквитки, използвани на всяка от страниците на BayWa r.e., са описани на дадената страница. В долния колонтитул на всяка страница е достъпна връзка с наименование „Следене на данните и отказ“. Тук можете да намерите и връзка, която позволява отказа от използването на бисквитки.


11. Предават ли се лични данни към държави извън Европейския съюз?

Предаване на данни до държави извън Европейския съюз се осъществява в единични случаи и само на основание решение на Европейската комисия, потвърждаващо съответното ниво на защита на данните, стандартни договорни клаузи, съответни гаранции или Вашето изрично съгласие.


12. Какви права имам във връзка с личните си данни?

Във всеки един момент имате право на достъп, право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите данни, право на възражение срещу обработването на данни, право на преносимост на данните и право на внасяне на жалба съгласно изискванията на законодателството за защита на данните. 

Право на достъп до данните
Можете да поискате от нас информация за това дали и в какъв обхват обработваме Ваши данни.

Право на коригиране на данните
Ако обработваме Ваши данни, които са непълни или неправилни, във всеки един момент можете да изискате от нас да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване на данните
Можете да изискате от нас да изтрием Вашите данни, ако ги обработваме в несъответствие със закона или обработването засяга непропорционално Вашите легитимни интереси. Моля, не забравяйте, че могат да възникнат причини, които не позволяват незабавното изтриване на данните, напр. в случай на законово задължение за съхраняване на документи.
Независимо от упражняването на полагащото Ви се право на изтриване на данните, ние ще изтрием Вашите данни незабавно и изцяло, доколкото това не противоречи на посочения в закона период на съхранение.

Право на ограничаване на обработването
Можете да изискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, ако

 • оспорвате верността на данните; ограничаването ще важи за период, който ще ни позволи да проверим верността на данните,
 • обработването на данните е в несъответствие със закона, но отказвате изтриването на данните и вместо това искате ограничаване на използването на данните,
 • вече нямаме нужда от данните за реализиране на предвидената цел, но Вие имате нужда от тях за съдебна процедура или правни претенции или
 • сте внесли възражение срещу обработването на данните.

Право на преносимост 
Можете да изискате от нас да предоставим Вашите данни в широко използван и пригоден за компютърно разчитане формат и с възможност за изпращане на тези данни на друг обработващ данни без пречки от наша страна, ако

 • обработваме тези данни на основание изразено от Вас и подлежащо на оттегляне съгласие или за целите на изпълнение на договор между нас и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако това е технически изпълнимо, можете да изискате от нас да изпратим Вашите данни директно до друг обработващ лични данни.

Право на възражение
Ако обработваме Вашите данни на основание легитимен интерес, можете във всеки един момент да внесете възражение срещу това обработване на данни на основание, свързано с Вашата конкретна ситуация; това се отнася също така за профилиране, основано на тези разпоредби. В такъв случай ще престанем да обработваме Вашите данни, освен ако не бъдем в състояние да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Във всеки един момент без посочване на причина можете да внесете възражение срещу обработването на Вашите данни за целите на директната реклама.

Право на внасяне на жалба
Ако смятате, че при обработването на Вашите лични данни нарушаваме немското или европейското законодателство за защита на данните, моля, свържете се с нас с цел изясняване на ситуацията. Имате също така право да се обърнете към надзорния орган, компетентен за BayWa r.e., който е службата за надзор над защитата на данните на Бавария (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht).

Ако искате да упражните някое от изброените права, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в точка 1. В случай на съмнение можем да изискаме допълнителна информация с цел потвърждаване на Вашата самоличност.

13. Задължен/а ли съм да предоставям данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването или изпълнението на договора, сключен с нас. Ако не ни предоставите тези данни, ще бъдем принудени да откажем сключването на договор или изпълнението на поръчка или няма да можем да изпълняваме досегашния договор и съответно ще бъдем принудени да го прекратим. Но нямате задължение да предоставяте съгласие за обработването на данни, несъществени за изпълнението на договора или неизисквани от закона.

Y
Директен контакт