Blog icon
|
Suggest
Ulubione są puste
Menu
 

Fotowoltaika dla rolnika

2022-06-08 / ABC montażu

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne mogą czerpać korzyści z naturalnego źródła energii do zasilania urządzeń i produkcji, wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz ciągle rosnącym cenom prądu.

W wyniku postępującej mechanizacji rolnictwa dzisiejsze gospodarstwa rolne znacznie różnią się od tych, które prosperowały lata temu. Innowacyjne rozwiązania znacznie usprawniają produkcję rolną, mnożą zyski i zwiększają oszczędności. Przykładem jest coraz popularniejsze montowanie paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych. Przynoszą one optymalizację kosztów energii. Rolnik może liczyć na dofinansowanie oraz ulgę podatkową, co znacznie obniża koszt całej inwestycji, związanej z zakupem i montażem instalacji PV.

Fotowoltaika dla rolnika to źródło taniej i ekologicznej energii elektrycznej. Stanowi szansę na obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz chroni przed podwyżkami cen energii. Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym może być zamontowana na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz na gruntach rolnych i nieużytkach. Nie można postawić jej na gruncie o klasie wyższej niż IV.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika jest korzystnym sposobem na obniżenie kosztów energii. Na rynku pojawia się coraz więcej dopłat do zakupu instalacji fotowoltaicznej. Możliwości jest dużo. W zależności od programu dostępne są pożyczki lub dodatki bezzwrotne. Jednym z programów dofinansowania fotowoltaiki dla rolników w 2022 roku jest Agroenergia. Cel takiego programu to kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz elektrownie wiatrowe.

Celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w przemyśle rolniczym. Zakłada on dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników indywidualnych, którzy są właścicielami lub dzierżawią nieruchomości rolne od 1 hektara do 300 hektarów, przynajmniej przez rok. Dotacje w programie Agroenergia przyznawane są bezzwrotnie. Obejmują montaż fotowoltaiki i dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych. O środki z tego programu należy ubiegać się jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można rozpocząć prace. Środki finansowe trafiają do wnioskującego po zakończeniu montażu fotowoltaiki.

W wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii rolnictwo widzi dużą szansę, zarówno na poprawę warunków życia na wsi, jak i stworzenie nowych możliwości rozwojowych. Kierunki wsparcia dla produkcji energii odnawialnej wiążą się z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań, którymi są instalacje fotowoltaiczne. Rozproszenie źródeł energii sprzyja nie tylko bezpieczeństwu indywidualnych gospodarstw rolnych, ale też energetycznemu. Zmniejsza to również emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Lokalne dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników

Oprócz programu Agroenergia istnieją również inne lokalne dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników. Przykładem jest Program Priorytetowy „AO – Ochrona Atmosfery”. Został skierowany do rolników z określonego obszaru w Polsce, czyli województwa świętokrzyskiego. Dzięki niemu można uzyskać pożyczkę wynoszącą 100% kosztów kwalifikowanych. Natomiast gospodarstwa rolne mieszczące się w województwie kujawsko-pomorskim mogą skorzystać z programu Eko-Klimat, Woda, Powietrze, Ziemia. Rolnik może uzyskać pożyczkę w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W poszczególnych obszarach Polski gminy oferują różnego rodzaju formy dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników. W znacznym stopniu można dzięki temu obniżyć koszt całej inwestycji. Warunki i wysokość dopłat różnią się między sobą, więc przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z zasadami obowiązującymi w danym regionie. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych są duże. Dlatego fotowoltaika dla rolnika jest rozwiązaniem korzystnym i bezpiecznym, biorąc pod uwagę niestabilność rynku energetycznego.

Innym programem, z którego może skorzystać rolnik, jest Czyste Powietrze. Jego założeniem nie jest dofinansowanie do fotowoltaiki, lecz otrzymanie pożyczki finansowej.

W II półroczu 2022 rusza także nabór wniosków do programu Energia dla Wsi, który jest formą dofinansowania fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych. Realizuje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tego programu jest rozwój sektora odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznych rozwiązań technologicznych w sektorze rolniczym. Program ten będzie miał większy wymiar niż Agroenergia, zarówno pod względem rodzaju inwestycji objętych wsparciem, wysokością środków, jak i gronem beneficjentów, którzy mogą starać się o dofinansowanie. Program Energia dla Wsi realizowany będzie w latach 2022-2030.

Dwóch robotników buduje konstrukcję pod moduły fotowoltaiczne Agri-PV.
Agri-PV to symbioza produkcji energii i rolnictwa.

Pożyczki bankowe na fotowoltaikę dla rolników

W przypadku, kiedy wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony lub rolnik nie kwalifikuje się do otrzymania dotacji z programów, może skorzystać z pożyczki bankowej. Wiele banków ma w swojej ofercie środki na taki cel. W tym przypadku konieczny jest zwrot kapitału wraz z odsetkami w określonym w umowie terminie. Wydłuża to okres uzyskania finansowego zysku z inwestycji.

Ulga od fotowoltaiki w rolnictwie

Rolnik, inwestujący w fotowoltaikę przeznaczoną na potrzeby gospodarstwa rolnego, może skorzystać z ulgi podatkowej. Skierowana jest do płatników podatku rolnego, czyli właścicieli bądź użytkowników wieczystych gruntów albo posiadaczy samoistnych ziem, ewentualnie do posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST. Rolnik, który zainwestował w modernizację budynków związaną z wybudowaniem instalacji fotowoltaicznej, może skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój należny podatek rolny. Warunkiem jest konieczność udokumentowania kosztów związanych z inwestycją. Odpisów od otrzymanej kwoty można dokonywać przez kolejne 15 lat. Tego źródła dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników nie można łączyć z innymi formami publicznego wsparcia. Oznacza to, że ulga podatkowa nie jest dostępna, jeżeli całość lub część wydatków na fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym sfinansowano ze środków publicznych. Chcąc uzyskać ulgę inwestycyjną, rolnik musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z zestawieniem poniesionych i udokumentowanych kosztów. Kwota ulgi odliczana jest z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji.

Sadzonki malin pod modułami fotowoltaicznymi Agri-PV.
Agri-PV wytwarza energię i chroni rośliny przed nadmierną ekspozycją na słońce.

Fotowoltaika w rolnictwie a podatek VAT

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności gospodarczej stawka podatku VAT wynosi 23%. Obejmuje ona osoby wykorzystujące instalację na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku rolników, którzy używają energii z instalacji do pokrycia zapotrzebowania energetycznego własnego gospodarstwa domowego, stawka podatku VAT jest preferencyjna i wynosi 8%. Czy rolnik może odliczyć VAT od instalacji fotowoltaicznej? Tak, pod warunkiem, że jest płatnikiem podatku VAT, a instalacja wykonana została na potrzeby prowadzonej działalności

Jeżeli energia elektryczna pozyskiwana z fotowoltaiki jest wykorzystywana zarówno na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jak i na zaopatrzenie w prąd domu rolnika, nie jest możliwy zwrot podatku VAT w całości. Należy wówczas określić proporcje, w jakich instalacja fotowoltaiczna, a także energia z niej pochodząca, będą służyć na potrzeby gospodarstwa rolnego, a w jakiej na potrzeby gospodarstwa domowego. Obowiązek dokonania tego podziału spoczywa na podatniku. Tylko część kosztów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą może pomniejszyć należny podatek VAT.

Wprowadzone w 2022 roku zmiany dotyczące dotacji dla rolników na fotowoltaikę stanowią o opłacalności inwestycji. Możliwość skorzystania z ulg i dofinansowania w 2022 roku daje szansę na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej i uzyskanie taniej energii. Fotowoltaika w rolnictwie oznacza oszczędność nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Instalacja PV pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał rolniczych zabudowań i gruntów. Ceny energii ciągle rosną, a nowoczesne gospodarstwa korzystają z coraz większej liczby urządzeń elektrycznych. Inwestycja w panele fotowoltaiczne jest bardzo dobrym rozwiązaniem, mogącym się zwrócić w przeciągu kilku lat. Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym nie oznacza dużych wydatków. Dzięki dofinansowaniom i ulgom podatkowym rolnicy mogą znacznie obniżyć koszty zakupu i montażu instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udało się! Komentarz został przesłany do moderacji. Błąd
Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 12 397 82 00 [email protected]

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]
Adresy magazynów KRAKÓW
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00ul. Komandosów 1/4 32-085 Modlniczka Godziny odbioru osobistego:

poniedziałek - piątek, 6:00-12:00 i 16:00-19:00. Osoby kontaktowe: Maciej Grysak (Administrator Magazynu) tel. +48 784 962 375 Arkadiusz Jankowski (Administrator Magazynu) tel. +48 664 385 414 Daniel Jachimowicz (Administrator Magazynu) tel. +48 784 369 452 Krzysztof Staszkiewicz (Administrator Magazynu) tel. +48 538 379 512 [email protected]GDAŃSK

ul. Józefa Dambka 10 80-601 Gdańsk Godziny odbioru osobistego:

poniedziałek - piątek: 07:00-13:00 Godziny otwarcia magazynu:

poniedziałek - piątek: 06:00-14:00 Osoby kontaktowe: Wojciech Krupa (Kierownik Magazynu w Gdańsku) tel. +48 668 875 267 [email protected]