Login Вход
Suggest
Забравена парола
y Не използвайте тази функция, когато влизате от обществен компютър.
Basket
Suggest
Кошницата е празна.
Suggest
Добавено
Menu Menu Close
y
*** Лятна ПРОМОЦИЯ, БЕЗПЛАТЕН транспорт ***
Скъпи клиенти, когато през месец август поръчате директно от нашия онлайн магазин комплект

> панели+инвертори

> или конструкция+инвертори
транспортът до Вашия обект в България ще Ви струва 0 лв.
Възползвайте се от горещата оферта, защото никога повече няма да е по-изгодно от сега!

Обслужване и оплаквания

Нуждаете се от помощ при обслужване или искате да подадете жалба? Ние предлагаме подкрепа!

За преглед

Жалба за поръчка

Всякакви несъответствия в поръчката (както повреди по време на транспортиране, така и липси или несъответствия на стоките) трябва да бъдат докладвани от клиента в рамките на 5 календарни дни от получаването на пратката.

Транспортни повреди

Транспортните повреди се отнасят до повреди, които са видими "на пръв поглед", както и до повреди, които са невидими без разопаковане на пратката.

Отделът по претенции разглежда само пълна претенция. Претенцията се счита за успешна, ако е изпратена

 • попълнен формуляр за претенция.
 • фотографска документация
 • протокол за повреда, съставен заедно със спедитора по време на приемането на повредена пратка


Моля, уверете се, че лицето, което получава стоките, проверява състоянието на стоките и навременността на доставката. Закъсненията или видимите повреди по опаковката трябва да бъдат отбелязани в товарителницата в присъствието на шофьора. Ако при получаването не са направени никакви забележки, това означава, че стоките са в съответствие с поръчката.

Ако повредата бъде открита по-късно, тя може да бъде проверена от нашия логистичен партньор DB Schenker. Клиентът може сам да поиска да дойде и да изготви доклад в рамките на 5 дни от доставката, като се свърже с DB Schenker на cok.pl(at)dbschenker.com..В този случай посочете номера на товарителницата.

Липса на стоки или несъответствие с поръчката

Всички несъответствия в поръчките трябва да бъдат потвърдени от нашия логистичен партньор DB Schenker. Моля, разопаковайте внимателно стоките, преди да съобщите за каквито и да било несъответствия, тъй като стоките може да са опаковани по начин, който оптимизира опаковката (напр. скобите са в кутия с винтове).

Връщане на стоки без причина

Всяко връщане трябва да бъде съобщено по имейл от клиента и да бъде прието от BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o.

Връщането е:

 • Анулиране на лично събиране
 • отказ за приемане на стоките
 • искане за връщане на стоките
 • поръчка, която вече е на етап завършване

Всеки път начисляваме на клиента допълнителни разходи за складова обработка в размер на 10% от нетната стойност на поръчката и разходите за обратен транспорт до нашия склад. 

Връщането е ограничено във времето и трябва да бъде съобщено от клиента в рамките на 14 календарни дни от датата на продажбата във фактурата. 

Стоките не могат да бъдат използвани, повредени и трябва да са в оригиналната си опаковка. Корекция на фактурата, т.е. възстановяване на сумата, ще бъде извършена само след като стоките бъдат върнати в нашия склад.

Гаранционни претенции за фотоволтаични модули

В случай на гаранционни претенции, отнасящи се до модули от чуждестранни производители, трябва да се има предвид, че всеки от тях обработва претенцията по свой собствен начин, като използва необходимата документация на английски език (с изключение на модулите на LG Solar, при които претенцията се приема на полски език). В качеството си на дистрибутор ние действаме като посредник в процеса на подаване на жалби, като подпомагаме клиентите си в ефективното предаване на информация за жалби, свързани с фотоволтаични модули, директно на производителя. 

Моля, имайте предвид, че гаранционната претенция изисква

 • попълване на формуляра за рекламация
 • фотодокументация на модула

Слънчеви модули LG

Клиентът може сам да подаде рекламация, като се свърже директно с производителя.

Слънчеви модули REC Solar

Клиентът може сам да подаде рекламация, като се свърже директно с производителя.

Слънчеви модули Trina Solar

Клиентът може сам да подаде рекламация, като се свърже директно с производителя.

Слънчеви модули Hyundai Energy Solutions

Жалбата се подава чрез BayWa r.e. Слънчеви системи.

Слънчеви модули JA Solar

Жалбата се подава чрез BayWa r.e. Слънчеви системи.

Слънчеви модули LONGI Solar

Жалбата се подава чрез BayWa r.e. Слънчеви системи.

Слънчеви модули Meyer Burger

 Жалбата се подава чрез BayWa r.e. Слънчеви системи.

Гаранционни претенции за соларни инвертори

В случай на рекламации или сервизно обслужване на фотоволтаични инвертори се препоръчва клиентът да се обърне директно към производителя. По-долу е представен списък на оторизираните сервизни контакти на нашите доставчици.

Сервизен център SolarEdge

Моля, посетете страницата на Сервизния център за повече сервизна поддръжка за инсталатори и собственици на системи SolarEdge.

Сервизен център SMA

Моля, посетете страницата на Сервизния център за повече сервизна поддръжка за инсталатори и собственици на системи SMA.

Сервизен център Fronius

Моля, посетете страницата на Сервизния център за повече сервизна поддръжка за инсталатори и собственици на системи Fronius.

Сервизен център GoodWe

Моля, посетете страницата на Сервизния център за повече сервизна поддръжка за инсталатори и собственици на системи GoodWe.

Сервизен център KOSTAL

Моля, посетете страницата на Сервизния център за повече сервизна поддръжка за инсталатори и собственици на системи KOSTAL.

Сервизен център Huawei

Моля, посетете страницата на Сервизния център за повече сервизна поддръжка за инсталатори и собственици на системи Huawei.

Съдържание
  Свържете се с
  Bogumila_Slowik_70x70.jpg
  Bogumila Słowik
  Координатор в офис за продажби
  BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o.
  Y
  Директен контакт