Blog icon
|
Suggest
Ulubione są puste
Menu
 
Farma fotowoltaiczna na działce

Odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki

2022-08-09 / Ze świata PV

Z roku na rok obserwujemy coraz więcej farm fotowoltaicznych powstających na obrzeżach miast. Ich popularność nie dziwi, fotowoltaika jest w końcu jednym z najbardziej przyszłościowych źródeł pozyskiwania energii. Zastanawialiście się jakie warunki należy spełnić, aby stworzyć taką farmę?

Panele słoneczne mogą być montowane na gruncie, na specjalnych konstrukcjach. Farmy fotowoltaiczne wyróżniają się większą mocą i możliwością sprzedaży wyprodukowanej energii. Prąd, który produkują panele na farmie fotowoltaicznej, trafia do sieci energetycznej, a właściciel instalacji odsprzedaje go w całości. Takie elektrownie wytwarzają zieloną energię i stanowią ważny czynnik transformacji energetycznej.

Farmy fotowoltaiczne dzieli się na:

  • małe instalacje OZE o mocy od 50 kWp do 1 MWp,
  • instalacje OZE o mocy powyżej 1MWp.

Takie elektrownie są celem inwestycyjnym różnych podmiotów. Wynika to z zysków, jakie generują oraz sposobu, w jaki wpływają na obecnie zachodzące zmiany energetyczne.


Fotowoltaika na gruncie – najważniejsze zasady

Teren pod budowę farmy fotowoltaicznej powinien spełniać kilka ważnych wymagań:

  • musi mieć powierzchnię co najmniej 2 ha,
  • klasa gruntu powinna mieć wartość IV lub niższą,
  • teren musi być płaski,
  • teren powinien być jasny, a  w pobliżu nie mogą znajdować się budynki i wysokie drzewa,
  • lokalizacja najlepiej blisko sieci energetycznej,
  • musi być zapewniony dojazd do farmy.

Osoby posiadające teren spełniający powyższe wymagania mogą go przeznaczyć pod inwestycję. Dobra lokalizacja to przestrzeń na równym podłożu, dzięki czemu można zamontować bardzo dużo modułów fotowoltaicznych.

Minimalna działka pod budowę farmy fotowoltaicznej powinna mieć minimum 2 hektary oraz minimum 50 metrów szerokości. Wymiary te wymusza konstrukcja paneli fotowoltaicznych. Należy je bowiem rozmieścić w określonej odległości, żeby  nie zacieniały się wzajemnie.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie powinien być realizowany przez specjalistów. Instalacja składa się z: paneli fotowoltaicznych, kontenerowej stacji transformatorowej i konstrukcji wsporczych.


Przepisy a odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki

Minimalna odległość instalacji fotowoltaicznej od granicy działki nie jest wprost regulowana przepisami. Jedynie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku może podpowiadać, jak powinny być usytuowane budynki. Rozporządzenie to nie reguluje lokalizacji konstrukcji instalacji fotowoltaicznej. Dlatego należy sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie i pamiętać o prawie sąsiedzkim. Odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki może być określona w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie ma takich obostrzeń, to zaleca się montaż konstrukcji minimum 4 metry od brzegu posesji.

Planując rozmieszczenie paneli na farmie fotowoltaicznej, należy pamiętać o zachowaniu dystansu. Warto ogrodzić teren. Instalacje fotowoltaiczne nie mogą znajdować się przy ogrodzeniu. Ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości, w razie konieczności obsługi elektrowni. Odległość fotowoltaiki od granicy działki szacuje się na 4 metry. Jest to najlepsze rozwiązanie, sprzyjające zarówno inwestorowi, jak i sąsiadom. Dzięki temu uzyskuje się swobodny dojazd do wybranego punktu instalacji. Powstaje tak zwany pas komunikacyjny.

Jeżeli w gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy ustalić warunki zabudowy w urzędzie. Jeżeli gmina, w której znajduje się działka, zalicza instalacje fotowoltaiczne jako inwestycje celu publicznego, to uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę nie będzie problemem. Farmy fotowoltaiczne są urządzeniami infrastruktury technicznej. W takim przypadku nie ma konieczności badania istnienia spełnienia warunku tzw. dobrego sąsiedztwa.


Instalacja fotowoltaiczna a prawo sąsiedzkie

Tworząc farmę fotowoltaiczną, należy pamiętać o prawie sąsiedzkim. Chodzi o zapisy kodeksu cywilnego, które określają korzystanie z własnej posiadłości, zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Konieczne jest powstrzymywanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich.


Odległość fotowoltaiki od sieci energetycznych

Decydując się na założenie farmy fotowoltaicznej, warto zwrócić uwagę na inne praktyczne aspekty wpływające na jej skuteczną pracę. Elektrownia musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 200 metrów od linii energetycznej. To jeden z wymogów umowy przyłączeniowej, która zakłada bliskie sąsiedztwo sieci o średnim napięciu. Większa odległość spowoduje wzrost kosztów całej inwestycji. Najlepszym miejscem są tereny rolne o glebie niskiej klasy. Odległość od głównego punktu zasilania to maksymalnie 15 kilometrów.

Panele powinny  znajdować się w pobliżu punktów zasilania. Nie ma przepisów określających odległość farmy fotowoltaicznej od zabudowań. Ze względu na głośny element instalacji, jakim jest inwerter, zaleca się zachowanie minimum 100 metrów od budynków mieszkalnych. Farmy fotowoltaiczne powinny posiadać dostęp do utwardzonej drogi. Obszar elektrowni musi być oddalony od granicy pasa drogowego. Działka nie może jednak z nim graniczyć.

Aby zapewnić dobre nasłonecznienie paneli, należy wybrać działkę o płaskiej powierzchni. Powinna też być uwzględniona odległość farmy fotowoltaicznej od lasów. Istnieje bowiem ryzyko zacienienia ogniw słonecznych i obniżenia wydajności systemu fotowoltaicznego. Na własnej działce można sobie poradzić z problemem zacienienia wynikającego z posadzonych na niej drzew. Można je przyciąć lub wyciąć, z zachowaniem odpowiednich procedur. Jeżeli drzewa rosną poza działką, na której jest farma fotowoltaiczna, to sytuacja może się skomplikować. Koszty wycięcia drzew zasłaniających dostęp promieni słonecznych będzie bardzo wysoki i nie zawsze gmina wyrazi na to zgodę. Warto też wziąć pod uwagę odległość farmy fotowoltaicznej od budynków należących do sąsiadów. Nieprzychylny inwestycji sąsiad może posadzić drzewa na swoim terenie, które w przyszłości będą zacieniać panele produkujące prąd.


Farmy fotowoltaiczne poza granicami miast

Farmy fotowoltaiczne lokalizuje się zazwyczaj poza granicami administracyjnymi miast. Inwestycja powinna być wykonana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, wydanymi przez gminę. Taką inwestycję można też zrealizować na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie farmy fotowoltaicznej na terenach rolniczych. Warunkiem jest zakup ziemie klasy IV lub niższej. Powierzchnia rolna znajduje się zazwyczaj w otwartej przestrzeni. Farma fotowoltaiczna będzie więc usytuowana w odpowiedniej odległości od zabudowań i drzew.

W celu przyłączenia farmy do sieci energetycznej konieczne jest uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Dopuszczalne jest dzierżawienie gruntu. Warunkiem jest poprawne sporządzenie umowy dzierżawy.

Panele fotowoltaiczne na zielonej trawie na obrzeżach miasta
Coraz więcej farm fotowoltaicznych powstaje na obrzeżach miast


Komplikacje związane z budową farmy fotowoltaicznej

Na terenach o walorach przyrodniczych oraz zabytkowych nie można wybudować farmy fotowoltaicznej. W przypadku obszarów, na których leżą działki podlegające takiej ochronie, należy zweryfikować, czy będzie możliwość wybudowania instalacji produkującej prąd.  W niektórych sytuacjach można sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej. Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie pozwolenia na budowę.

Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga wielu pozwoleń. Po otrzymaniu zgody na wykonanie inwestycji nie zawsze rozpoczęcie budowy spotka się to z zadowoleniem ze strony sąsiadów. Nawet zachowanie odpowiednich odległości instalacji fotowoltaicznych od granicy działki nie uspokoi niektórych mieszkańców okolicy. W takim przypadku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska musi sprawdzić, czy inwestycja nie będzie mieć znaczącego wpływu na środowisko i nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery, a jej działanie nie ma negatywnego wpływu na najbliższe otoczenia. Jest to rozwiązanie niezwykle opłacalne.

Założeniem farmy fotowoltaicznej jest zasilanie ogólnej sieci energetycznej. Wytworzona przez nią energia może być w 100% sprzedawana do dystrybutorów, co dla właściciela farmy fotowoltaicznej oznacza możliwość czerpania sporych zysków. Jeżeli farma fotowoltaiczna ma służyć produkcji i sprzedaży energii, to niezbędne jest uzyskanie koncesji na taką działalność od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wymagana jest ona w przypadku instalacji o mocy powyżej 500 kW. Dla instalacji o mocy mniejszej należy uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udało się! Komentarz został przesłany do moderacji. Błąd
Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 12 397 82 00 [email protected]

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]
Adresy magazynów KRAKÓW
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00ul. Komandosów 1/4 32-085 Modlniczka Godziny odbioru osobistego:

poniedziałek - piątek, 6:00-12:00 i 16:00-19:00. Osoby kontaktowe: Maciej Grysak (Administrator Magazynu) tel. +48 784 962 375 Arkadiusz Jankowski (Administrator Magazynu) tel. +48 664 385 414 Daniel Jachimowicz (Administrator Magazynu) tel. +48 784 369 452 Krzysztof Staszkiewicz (Administrator Magazynu) tel. +48 538 379 512 [email protected]GDAŃSK

ul. Józefa Dambka 10 80-601 Gdańsk Godziny odbioru osobistego:

poniedziałek - piątek: 07:00-13:00 Godziny otwarcia magazynu:

poniedziałek - piątek: 06:00-14:00 Osoby kontaktowe: Wojciech Krupa (Kierownik Magazynu w Gdańsku) tel. +48 668 875 267 [email protected]