Suggest
Ulubione są puste
Menu
 

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Rodzaj pompy ciepła zależy od dolnego źródła ciepła, z którego pobierana jest energia. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje pomp: powietrzne, gruntowe oraz wodne.

Co to jest COP?

COP to chwilowy współczynnik wydajności urządzenia. Wyrażany jest stosunkiem ilości dostarczonego do budynku ciepła do ilości pobranej przez urządzenie energii elektrycznej.

Do jakich falowników stosujemy SolarEdge Backup Interface?

SolarEdge Backup Interface współpracuje tylko z falownikami SolarEdge Home Hub (RWB48).

Które falowniki mają backup?

Wbudowany backup mają falowniki Goodwe ET, Sungrow SH….RT, SMA STP Smart Energy. Przy zastosowaniu zewnętrznych dodatkowych urządzeń, również Fronius GEN24, Huawei SUN2000 L1 oraz M1, SolarEdge.

Jakie moce mają falowniki GoodWe ET?

Falowniki hybrydowe GoodWe są dostępne w dwóch zakresach mocowych – 5-10kWh (seria ET PLUS+) oraz 15-30kWh (ET).

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy GoodWe ET a BT?

ET to falownik hybrydowy. Z kolei BT to falownik typu retorfit (inaczej nazywany bateryjnym), który nie posiada wejść DC od strony modułów. Służy jedynie do obsługi magazynu energii (ładowanie i rozładowanie) oraz funkcji back-up.

Które falowniki mają w kartonie licznik?

Goodwe ET (moce 5-10kWh oraz 15-30kWh) oraz Sungrow seria SH.

Czy mogę zainstalować falownik hybrydowy teraz, a magazyn energii za jakiś czas?

Oczywiście, istnieje taka możliwość.

Czy złączki MC4 są kompatybilne ze złączkami EVO2?

Tak, firma Staubli zapewnia, że wspomniane złączki są ze sobą w pełni kompatybilne.

Czy każdy moduł bifacialny to szkło-szkło?

Nie, na rynku występują również bifaciale typu szkło-folia.

Jakie nachylenie modułów nadaje system montażowy novotegra na dach płaski?

Konstrukcja montażowa novotegra o nazwie Dach Płaski II w układzie południowym i wsch-zach nadaje nachylenie modułów 13°. Dach Płaski III nadaje nachylenie 10°. Konstrukcja na dach zielony nadaje nachylenie 10°.

Jak balastować konstrukcję na dach płaski?

Instalacje na dach płaski balastowane są zgodnie z projektem wygenerowanym z narzędzia Solar-Planit. Nie ma konkretnej wartości kg średnio na jeden moduł. Całe pole modułów jest traktowane jak jedna kratownica i jest ono balastowane różnie w różnych sekcjach.

Kiedy mam wybrać szynę podstawową na dach płaski z pełną podklejką, a kiedy z podklejką PAD 20mm?

Wybór szyny definiuje kierunek spływu wody. Jeżeli woda będzie spływać wzdłuż szyn można wybrać szynę z podklejką na całej długości. Jeżeli w poprzek, to należy wybrać szynę z podklejką PAD 20 mm.

Jakie nachylenie modułów nadaje system montażowy novotegra na dach płaski?

Konstrukcja montażowa novotegra o nazwie Dach Płaski II w układzie południowym i wsch-zach nadaje nachylenie modułów 13°. Dach Płaski III nadaje nachylenie 10°. Konstrukcja na dach zielony nadaje nachylenie 10°.

Ile powinna wynosić odległość konstrukcji montażowej na dachu płaskim od krawędzi dachu?

Minimalna odległość to 0,5m od krawędzi dachu lub wewnętrznej strony ogniomurka.

Jaka jest maksymalna długość szyny połączonej sztywnym łącznikiem w polu i ile modułów obok siebie może znajdować się w jednym polu?

Łącznikami sztywnymi można łączyć szyny do długości 16m. Następnie należy zastosować łącznik rozszerzalny. Pole modułów należy zakończyć po maksymalnie 31 m. Szerokość pola modułów to maksymalnie 8-9 modułów (w zależności od wielkości modułu) obok siebie.

Jak można zmniejszyć balast na konstrukcji novotegra?

Kluczową rzeczą jest, w miarę możliwości, ułożenie jak największych pól modułów. Łącząc pola modułów za pomocą łączników rozszerzalnych lub sprzęgiełek, można znacząco zmniejszyć balast na instalacji. Kolejną opcją jest zastosowanie punktów mocowania. W przypadku niektórych instalacji część balastu jest po to, aby zabezpieczyć konstrukcję przed zsuwaniem. Można z tego balastu zrezygnować, stosując punkty mocowania (do ustawienia w Solar-Planit). Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie przewidywanej żywotności konstrukcji z 50 lat do 25 lat.

Jak można zmniejszyć obciążenie na m2 na dachu płaskim?

Aby zmniejszyć obciążenie na m2 można wprowadzić żądaną wartość obciążenia lub mniejszą. Solar Planit wydłuży wtedy odpowiednio szyny w narożach konstrukcji nawet do 1m, aby można było łatwiej i równomierniej rozłożyć balast, generując przy tym mniejsze obciążenie na m2. Zobacz także pytanie: Jak można zmniejszyć balast na konstrukcji novotegra?

Jak połączyć konto na platformie zakupowej BayWa r.e. z kontem w Solar-Planit?

Konto w Solar-Planit powinno być założone przy użyciu tego samego adresu mailowego, co konto na platformie zakupowej. Po wykonaniu projektu w Solar-Planicie zapisz go, nadaj mu nazwę i udostępnij dla BayWa r.e. W ostatnim kroku o nazwie „sklep internetowy” kliknij przycisk „Powiąż ze sklepem internetowym”. Następnie wpisz swój numer klienta (uzyskasz go od swojego opiekuna handlowego) i wyślij komunikat. Konta powinny zostać połączone w ciągu 48 godzin.

Jak można zwiększyć odległość między modułem i poszyciem dachu przy montażu na blasze trapezowej?

Jeżeli mostki C24 i C47 oferują za małą odległość między modułem a poszyciem, istnieją dwie opcje zwiększenia i/lub nadania nachylenia modułom. W programie Solar-Planit wybierając montaż bezpośredni do blachy na mostkach możemy też wybrać szynę C71, która może być pocięta na mostki. Wymaga to zastosowania dodatkowej podklejki epdm w miejscu montażu i zastosowania wkrętów art. nr 03-000197. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji z profilami podnoszącymi. Nadaje ona nachylenie modułom do 6° i zwiększa odległość od poszycia.

Czy są jakieś wytyczne dotyczące montażu konstrukcji novotegra na blachę trapezową?

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji bezpośrednio do poszycia dachu, należy upewnić się, że zostało ono odpowiednio przymocowane do podkonstrukcji dachu oraz spełniona została minimalna wymagana grubość blachy. Dla blachy stalowej jest to minimum 0,4 mm grubości, natomiast dla blachy aluminiowej 0,5 mm. Parametr ten również należy wprowadzić w programie planistycznym Solar-Planit podczas projektowania instalacji.

Jaka jest żywotność konstrukcji novotegra?

Domyślnie każda konstrukcja novotegra obliczana jest na 50 lat żywotności - zarówno pod względem odporności na działanie ssących sił wiatru, jak i naprężeń generowanych przez inne czynniki, np. obciążenie śniegiem.

Czy novotegra posiada konstrukcję na dach płaski tzw. klejoną?

Istnieje możliwość modyfikacji klasycznej konstrukcji na dach płaski aero, tak aby całkowicie lub częściowo zlikwidować balast i zastąpić go tzw. punktami mocowania. Takim punktem mocowania może być np. zgrzana płytka do poszycia dachu, która za pomocą trawersu z szyny C47, łączy się z konstrukcją. Ilość i umiejscowienie takich płytek przeliczamy konkretnie dla danej instalacji. Ma tu wpływ kształt instalacji, wielkość pola modułów, lokalizacja, wysokość dachu, typ terenu itd.

Czy każdy moduł może być zamontowany na konstrukcji novotegra na dach płaski?

Moduł, który ma zostać zamontowany na konstrukcji montażowej na dach płaski novotegra w układzie południowym, powinien nie przekraczać wymiarów 1,14 m x 2,20 m. Przy układzie wschód-zachód moduł może być dłuższy. Ważne, aby sprawdzić, czy dany model może być klemowany w narożach. Na stronie novotegra.com dysponujemy listą modułów, które posiadają zgodę od producenta na w/w montaż. Ważne również, aby sprawdzić, jakie są możliwości obciążenia śniegiem i wiatrem danego modułu i porównać je z obciążeniami w danej lokalizacji. W konkretnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania trzeciej szyny podstawowej dającej dodatkowe punkty podparcia.

Czy haki powinny być montowane na każdej krokwi?

Konstrukcja novotegra na dachy pokryte dachówką pozwala na montaż haków na co drugiej krokwi. Uzależnione jest to jednak od lokalizacji (obciążeń śniegiem i wiatrem), rodzajów wybranych haków i szyn.

Czy konstrukcja novotegra na dachy płaskie może być układana na membranie?

Tak, dzięki szerokim szynom podstawowym (15 cm) i połączeniu szyn na całym polu modułów w jedną dużą kratownicę oraz wanienkom balastowym, ciężar pola modułów jest rozkładany na większą powierzchnię. Minimalizuje to ryzyko odkształceń i uszkodzeń membrany.

Ile balastu należy układać pod modułem na konstrukcji na dachu płaskim?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Waga balastu i jego rozłożenie jest uwarunkowane kształtem i wielkością pola modułów. Wpływ ma również strefa wiatrowa, wysokość dachu i jego nachylenie itd. Informacje na temat balastu generowane są za każdym razem indywidualnie w narzędziu planistycznym Solar-Planit.

Jaka jest minimalna odległość instalacji od krawędzi dachu w przypadku dachu skośnego?

Minimalna odległość dla takich dachów to 5 cm! W programie Solar-Planit tak właśnie możemy ułoży i zaplanować, a następnie obliczyć siły ssania wiatru w poszczególnych sekcjach dachu.

Jakie baterie można przyłączyć do GoodWe?

Na obecną chwilę GoodWe Lynx Home F PLUS+, Pylontech Force H1 oraz H2, BYD HVS oraz HVM, BMZ Hyperion.

Jaka jest maksymalna pojemność baterii Pylontech Force H2?

Maksymalna pojemność jest zależna od wersji modułu sterującego BMS. Dla wersji V1 jest to jedna wieża czyli 14,2kWh, natomiast dla nowszej wersji, czyli V2, można łączyć równolegle do 6 wież, czyli 85,2kWh.

Jakie są maksymalne pojemności magazynów dostępnych w ofercie BayWa r.e.?

Dostępne maksymalne pojemności: BMZ Hyperion – 15 kWh, BYD HVS – 12,8 kWh (max. 3 wieże – łącznie 38,4 kWh), BYD HVM – 22,1 kWh (max. 3 wieże – 66,2 kWh), Goodwe Lynx Home F PLUS+ - 16,4 kWh (max. 8 wież – 131 kWh), Huawei Luna2000 – 15kWh (max. 2 wieże – 30 kWh), Pylontech Force H2 – 14,2 kWh (w wersji V2 max. 2 wieże – łącznie 85,2 kWh), SolarEdge Home 48V – 13,8kWh (maksymalnie 2 wieże (nierówne) – 23 kWh).

Jakie technologie ogniw są stosowane w magazynach energii?

Najczęściej stosowaną technologią są ogniwa LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe - LiFePO4). Na rynku jednak można spotkać również inne technologie z powodzeniem stosowane w magazynach energii (i nie tylko), czyli ogniwa NCA (z katodami nikiel-kobalt-glin) oraz NCM (nikiel-kobalt-mangan).

Czy złączki MC4 są kompatybilne ze złączkami EVO2?

Tak, firma Staubli zapewnia, że wspomniane złączki są ze sobą w pełni kompatybilne.

Czy każdy moduł bifacialny to szkło-szkło?

Nie, na rynku występują również bifaciale typu szkło-folia.

Do jakich falowników stosujemy SolarEdge Backup Interface?

SolarEdge Backup Interface współpracuje tylko z falownikami SolarEdge Home Hub (RWB48).

Które falowniki mają backup?

Wbudowany backup mają falowniki GoodWe ET, Sungrow SH….RT, SMA STP Smart Energy. Przy zastosowaniu zewnętrznych dodatkowych urządzeń również Fronius GEN24, Huawei SUN2000 L1 oraz M1, SolarEdge.

Jak balastować konstrukcję na dach płaski?

Instalacje na dach płaski balastowane są zgodnie z projektem wygenerowanym z narzędzia Solar-Planit. Nie ma konkretnej wartości kg średnio na jeden moduł. Całe pole modułów jest traktowane jak jedna kratownica i jest ono balastowane różnie w różnych sekcjach.

Kiedy mam wybrać szynę podstawową na dach płaski z pełną podklejką, a kiedy z podklejką PAD 20mm?

Wybór szyny definiuje kierunek spływu wody. Jeżeli woda będzie spływać wzdłuż szyn można wybrać szynę z podklejką na całej długości. Jeżeli w poprzek, to należy wybrać szynę z podklejką PAD 20 mm.

Jakie baterie można przyłączyć do GoodWe?

Na obecną chwilę GoodWe Lynx Home F PLUS+, Pylontech Force H1 oraz H2, BYD HVS oraz HVM, BMZ Hyperion.

Jaka jest maksymalna pojemność baterii Pylontech Force H2?

Maksymalna pojemność jest zależna od wersji modułu sterującego BMS. Dla wersji V1 jest to jedna wieża czyli 14,2kWh, natomiast dla nowszej wersji, czyli V2, można łączyć równolegle do 6 wież, czyli 85,2kWh.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Rodzaj pompy ciepła zależy od dolnego źródła ciepła, z którego pobierana jest energia. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje pomp: powietrzne, gruntowe oraz wodne.

Co to jest COP?

COP to chwilowy współczynnik wydajności urządzenia. Wyrażany jest stosunkiem ilości dostarczonego do budynku ciepła do ilości pobranej przez urządzenie energii elektrycznej.

Jakie są maksymalne pojemności magazynów dostępnych w ofercie BayWa r.e.?

Dostępne maksymalne pojemności: BMZ Hyperion – 15 kWh, BYD HVS – 12,8 kWh (max. 3 wieże – łącznie 38,4 kWh), BYD HVM – 22,1 kWh (max. 3 wieże – 66,2 kWh), Goodwe Lynx Home F PLUS+ - 16,4 kWh (max. 8 wież – 131 kWh), Huawei Luna2000 – 15kWh (max. 2 wieże – 30 kWh), Pylontech Force H2 – 14,2 kWh (w wersji V2 max. 2 wieże – łącznie 85,2 kWh), SolarEdge Home 48V – 13,8kWh (maksymalnie 2 wieże (nierówne) – 23 kWh).

Jakie moce mają falowniki GoodWe ET?

Falowniki hybrydowe GoodWe są dostępne w dwóch zakresach mocowych – 5-10kWh (seria ET PLUS+) oraz 15-30kWh (ET).

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy GoodWe ET a BT?

ET to falownik hybrydowy. Z kolei BT to falownik typu retorfit (inaczej nazywany bateryjnym), który nie posiada wejść DC od strony modułów. Służy jedynie do obsługi magazynu energii (ładowanie i rozładowanie) oraz funkcji back-up.

Które falowniki mają w kartonie licznik?

Goodwe ET (moce 5-10kWh oraz 15-30kWh) oraz Sungrow seria SH.

Jakie technologie ogniw są stosowane w magazynach energii?

Najczęściej stosowaną technologią są ogniwa LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe - LiFePO4). Na rynku jednak można spotkać również inne technologie z powodzeniem stosowane w magazynach energii (i nie tylko), czyli ogniwa NCA (z katodami nikiel-kobalt-glin) oraz NCM (nikiel-kobalt-mangan).

Czy mogę zainstalować falownik hybrydowy teraz, a magazyn energii za jakiś czas?

Oczywiście, istnieje taka możliwość.

Czy licznik energii (smart meter) jest potrzebny przy instalacji hybrydowej?

Tak, licznik oraz magazyn energii są zawsze obligatoryjne przy instalacji hybrydowej. Zainstalowanie magazynu energii w większym odstępie czasu od montażu falownika jest zależne od producenta. Część producentów w przypadku instalacji falownika hybrydowego bez magazynu energii dopuszcza jego działanie bez licznika, natomiast pozostała część wymaga tego.

Jakie nachylenie modułów nadaje system montażowy novotegra na dach płaski?

Konstrukcja montażowa novotegra o nazwie Dach Płaski II w układzie południowym i wsch-zach nadaje nachylenie modułów 13°. Dach Płaski III nadaje nachylenie 10°. Konstrukcja na dach zielony nadaje nachylenie 10°.

Ile powinna wynosić odległość konstrukcji montażowej na dachu płaskim od krawędzi dachu?

Minimalna odległość to 0,5m od krawędzi dachu lub wewnętrznej strony ogniomurka.

Jaka jest maksymalna długość szyny połączonej sztywnym łącznikiem w polu i ile modułów obok siebie może znajdować się w jednym polu?

Łącznikami sztywnymi można łączyć szyny do długości 16m. Następnie należy zastosować łącznik rozszerzalny. Pole modułów należy zakończyć po maksymalnie 31 m. Szerokość pola modułów to maksymalnie 8-9 modułów (w zależności od wielkości modułu) obok siebie.

Jak można zmniejszyć balast na konstrukcji novotegra?

Kluczową rzeczą jest, w miarę możliwości, ułożenie jak największych pól modułów. Łącząc pola modułów za pomocą łączników rozszerzalnych lub sprzęgiełek, można znacząco zmniejszyć balast na instalacji. Kolejną opcją jest zastosowanie punktów mocowania. W przypadku niektórych instalacji część balastu jest po to, aby zabezpieczyć konstrukcję przed zsuwaniem. Można z tego balastu zrezygnować, stosując punkty mocowania (do ustawienia w Solar-Planit). Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie przewidywanej żywotności konstrukcji z 50 lat do 25 lat.

Jak można zmniejszyć obciążenie na m2 na dachu płaskim?

Aby zmniejszyć obciążenie na m2 można wprowadzić żądaną wartość obciążenia lub mniejszą. Solar Planit wydłuży wtedy odpowiednio szyny w narożach konstrukcji nawet do 1m, aby można było łatwiej i równomierniej rozłożyć balast, generując przy tym mniejsze obciążenie na m2. Zobacz także pytanie: Jak można zmniejszyć balast na konstrukcji novotegra?

Jak połączyć konto na platformie zakupowej BayWa r.e. z kontem w Solar-Planit?

Konto w Solar-Planit powinno być założone przy użyciu tego samego adresu mailowego, co konto na platformie zakupowej. Po wykonaniu projektu w Solar-Planicie zapisz go, nadaj mu nazwę i udostępnij dla BayWa r.e. W ostatnim kroku o nazwie „sklep internetowy” kliknij przycisk „Powiąż ze sklepem internetowym”. Następnie wpisz swój numer klienta (uzyskasz go od swojego opiekuna handlowego) i wyślij komunikat. Konta powinny zostać połączone w ciągu 48 godzin.

Jak można zwiększyć odległość między modułem i poszyciem dachu przy montażu na blasze trapezowej?

Jeżeli mostki C24 i C47 oferują za małą odległość między modułem a poszyciem, istnieją dwie opcje zwiększenia i/lub nadania nachylenia modułom. W programie Solar-Planit wybierając montaż bezpośredni do blachy na mostkach możemy też wybrać szynę C71, która może być pocięta na mostki. Wymaga to zastosowania dodatkowej podklejki epdm w miejscu montażu i zastosowania wkrętów art. nr 03-000197. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji z profilami podnoszącymi. Nadaje ona nachylenie modułom do 6° i zwiększa odległość od poszycia.

Czy są jakieś wytyczne dotyczące montażu konstrukcji novotegra na blachę trapezową?

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji bezpośrednio do poszycia dachu, należy upewnić się, że zostało ono odpowiednio przymocowane do podkonstrukcji dachu oraz spełniona została minimalna wymagana grubość blachy. Dla blachy stalowej jest to minimum 0,4 mm grubości, natomiast dla blachy aluminiowej 0,5 mm. Parametr ten również należy wprowadzić w programie planistycznym Solar-Planit podczas projektowania instalacji.

Jaka jest żywotność konstrukcji novotegra?

Domyślnie każda konstrukcja novotegra obliczana jest na 50 lat żywotności - zarówno pod względem odporności na działanie ssących sił wiatru, jak i naprężeń generowanych przez inne czynniki, np. obciążenie śniegiem.

Czy novotegra posiada konstrukcję na dach płaski tzw. klejoną?

Istnieje możliwość modyfikacji klasycznej konstrukcji na dach płaski aero, tak aby całkowicie lub częściowo zlikwidować balast i zastąpić go tzw. punktami mocowania. Takim punktem mocowania może być np. zgrzana płytka do poszycia dachu, która za pomocą trawersu z szyny C47, łączy się z konstrukcją. Ilość i umiejscowienie takich płytek przeliczamy konkretnie dla danej instalacji. Ma tu wpływ kształt instalacji, wielkość pola modułów, lokalizacja, wysokość dachu, typ terenu itd.

Czy każdy moduł może być zamontowany na konstrukcji novotegra na dach płaski?

Moduł, który ma zostać zamontowany na konstrukcji montażowej na dach płaski novotegra w układzie południowym, powinien nie przekraczać wymiarów 1,14 m x 2,20 m. Przy układzie wschód-zachód moduł może być dłuższy. Ważne, aby sprawdzić, czy dany model może być klemowany w narożach. Na stronie novotegra.com dysponujemy listą modułów, które posiadają zgodę od producenta na w/w montaż. Ważne również, aby sprawdzić, jakie są możliwości obciążenia śniegiem i wiatrem danego modułu i porównać je z obciążeniami w danej lokalizacji.

Czy haki powinny być montowane na każdej krokwi?

Konstrukcja novotegra na dachy pokryte dachówką pozwala na montaż haków na co drugiej krokwi. Uzależnione jest to jednak od lokalizacji (obciążeń śniegiem i wiatrem), rodzajów wybranych haków i szyn.

Czy konstrukcja novotegra na dachy płaskie może być układana na membranie?

Tak, dzięki szerokim szynom podstawowym (15 cm) i połączeniu szyn na całym polu modułów w jedną dużą kratownicę oraz wanienkom balastowym, ciężar pola modułów jest rozkładany na większą powierzchnię. Minimalizuje to ryzyko odkształceń i uszkodzeń membrany.

Ile balastu należy układać pod modułem na konstrukcji na dachu płaskim?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Waga balastu i jego rozłożenie jest uwarunkowane kształtem i wielkością pola modułów. Wpływ ma również strefa wiatrowa, wysokość dachu i jego nachylenie itd. Informacje na temat balastu generowane są za każdym razem indywidualnie w narzędziu planistycznym Solar-Planit.

Jaka jest minimalna odległość instalacji od krawędzi dachu w przypadku dachu skośnego?

Minimalna odległość dla takich dachów to 5 cm! W programie Solar-Planit tak właśnie możemy ułoży i zaplanować, a następnie obliczyć siły ssania wiatru w poszczególnych sekcjach dachu.

Udało się! Komentarz został przesłany do moderacji. Błąd
Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 888 332 750

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]

Adres magazynu
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00